Team Europa

Europa heeft gestemd. Nou ja, dat wil zeggen 43% van de Europeanen heeft de moeite genomen om te gaan stemmen. In Nederland was de opkomst nog dramatischer, 37%. Kortom Europa leeft!
De pro-Europese partijen uit monde van Guy Verhofstadt zeggen dat ze gewonnen hebben. Volgens Marine Le Pen hebben de eurosceptici gewonnen die 30% (!) van de 751 zetels binnen harkte. Dit is Europa ten voeten uit; hopeloos verdeeld, ongeloofwaardig en ondoorzichtig.
Team Europa is geen team. Teveel spelers met eigen belangen, geen teamgeist en een groot speelveld met geduchte tegenstanders als Verenigde Staten, China en Rusland. Daarnaast nog steeds twee stadions in Brussel en Strasbourg (!) en zaakwaarnemers die beslissingen in hoge mate beïnvloeden. 
De set of rules in Team Europa liggen vast, maar sterspelers als Duitsland en Frankrijk lappen deze aan hun laars. Het transferbeleid is riskant door steeds meer spelers uit het oosten te selecteren met alle gevolgen van dien. De oude clubs van deze spelers laten hun beste spelers niet zonder slag of stoot gaan.
Geld speelt in Europa geen rol en wordt links en rechts ruimhartig uitgedeeld (of moet ik zeggen uitgeleend) aan spelers die hun zaakjes niet op orde hebben. De opvatting is dat de speler het uiteindelijk terug betaalt en het team er beter van wordt.
De gevestigde spelers zullen meer creativiteit aan de dag moeten leggen om het publiek op de tribune te vermaken en de bedreigingen van binnenuit te neutraliseren. Uit de stadion speakers klinkt vooralsnog het Europese volkslied ‘Alle Menschen werden Brüder’.      

Ab+