Alles sal reg kom

Terwijl Rutte - hij zit er nog altijd - eindelijk aan zijn vierde poging begon om van Nederland een gaaf land te maken, stond bij de gemeentehuizen in Groningen een lange rij aardbeving-gedupeerden. Zij zijn na jaren touwtrekken geen meter opgeschoten en zijn inmiddels veroordeeld tot de bedelstand. Er is een pot geld beschikbaar gesteld, maar wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het getuigt van structureel onvermogen van Den Haag om de juiste keuzes te maken en dit once and for all op te lossen. Geld om de KLM in de lucht te houden of het het klimaat te redden is er volop maar compensatie voor de Groningers is blijkbaar te duur. Dit is tekenend voor de politieke armoede waar Nederland in zit. 

Met Rutte IV is nieuw elan beloofd, maar ik ben bang dat oude dossiers - Groningen, corona, toeslagen affaire en het stikstofprobleem - de geestdrift van de nieuwe bewindslieden gaat temperen. Wat nu al wel zichtbaar is dat 50% van het kabinet vrouw is. Wat minder Alpha-mannetjes gedrag en meer empathie kan geen kwaad.  Het nieuwe kabinet moet naast de oude dossiers ook echt aan de bak met  'nieuwe' uitdagingen zoals de zorg, ongelijkheid, klimaat, belastingstelsel, onderwijs en de woningbouw die definitief is vast gelopen. Tel daarbij op het wantrouwen van het volk en Rutte IV staat voor een gigantische klus. 


Koning Willy mocht bij de beëdiging van het kabinet opdraven. Bij de vorming van het kabinet was Willy definitief buiten spel gezet. Maar bij de beëdiging heeft hij nog altijd een ceremoniële rol.  Gestoken in een pinguin pak knikte hij nederig bij de introductie van ieder nieuw bewindslid. Ook versprak hij zich vanouds. Bij informele bijeenkomsten - aan de bar - voelt Willy zich als een vis in het water, maar bij formele gelegenheden zou Willy Nederland - en zichzelf - een plezier doen om zijn vrouw Máxima naar voren te schuiven.   

Minister Kaag van Financiën stond niet op het bordes. Zij was besmet met corona. Ondanks haar afwezigheid kan ‘het nieuwe leiderschap’ toch worden gezien als de winnaar van de onderhandelingen. Zij gaat immers over de verdeling van het geld. Hugo de Jonge vlucht met zijn staart tussen zijn benen van het departement gezondheidszorg -naar woningbouw. Als verantwoordelijke voor de corona pandemie had hij geen gelukkige hand. De 'intelligente lockdown', mondkapjes deal van Lienden en de late booster campagne zijn een paar 'hoogtepunten'. Dat belooft wat voor het departement Woningbouw. De woningmarkt zit al jaren muurvast. Kunnen mijn kinderen straks een woning - huur of koop - betalen? De woningcrisis oplossen is een schier onmogelijke opgave. Zeker voor ijdeltuit de Jonge. Mijn verwachtingen zijn wel hooggespannen voor de nieuwe ministers van Gezondheidszorg en Onderwijs/Cultuur. Ziekenhuisdirecteur Kuipers en professor Dijkgraaf komen niet uit het Haagse pluche en ik hoop dat hun idealisme het wint van de waan van de dag. De nieuwe bewindslieden in ‘Kaag I’ hebben een grote zak met geld beschikbaar. Sinds de corna crisis staat de geldkraan vol open. Dit is overigens geen garantie voor het oplossen van de problemen. Hoe de euro's worden verdeeld en welke keuzes gemaakt worden zal het succes bepalen. De jeugd die nu al geen kant op kan - corona beperkingen en huizenmarkt  - zal de rekening in de toekomst gepresenteerd krijgen. Om de jeugd zonder rijke pa of de hardwerkende politieman of onderwijzer niet nog meer op achterstand te zetten wordt het zaak om 'gratis verkregen' vermogen  - feestbox 3 - zwaarder te belasten dan vermogen verkregen door werk. 

De eerdere discussie over macht (kabinet) en tegenmacht (tweede kamer) heeft Rutte handig ontweken door geen regeerakkoord te sluiten, maar een coalitieakkoord. Dit akkoord is volgens leugenaar Rutte minder dichtgetimmerd wat het dualisme zou moet vergroten. 

Maar verreweg de grootste uitdaging is om het vertrouwen van veel kiezers terug te winnen. Te beginnen met een duidelijk corona beleid. Ook ik ben sceptisch geworden door de eerder genoemde 'oude' dossiers, de corona aanpak  en door het zittenblijven van Rutte. Veel mensen leven in een parallelle samenleving omdat zij zich niet meer gehoord voelen door de politiek. Dit aantal is gegroeid sinds corona wat de polarisatie alleen maar heeft doen toenemen. Hun politieke partijen - als ze al gaan stemmen - worden door de gevestigde partijen buitenspel gezet. De meeste hebben dit overigens aan hun zelf te danken door hun extreme denkbeelden en grove taalgebruik in de kamer. Maar je hoeft alleen maar naar de Verenigde Staten te kijken wat de gevolgen kunnen zijn. 

Ab+